دانلود لیست پی دی اف قیمت محصولات

دانلود با فرمت PDF

گروه صنعتی نویان پارس

لیست قیمت فنر لوله بازکنی


محصولPriceAction

فنر لوله بازکنی 10 متری خانگی نویان پارس

468,000 ریال

فنر لوله بازکنی 10 متری صنعتی (ضخامت 2.5 میل) نویان پارس

1,010,000 ریال

فنر لوله بازکنی 12 متری خانگی نویان پارس

555,000 ریال

فنر لوله بازکنی 12 متری صنعتی (ضخامت 2.5 میل) نویان پارس

1,212,000 ریال

فنر لوله بازکنی 15 متری خانگی نویان پارس

686,000 ریال

فنر لوله بازکنی 15 متری صنعتی (ضخامت 2.5 میل) نویان پارس

1,515,000 ریال

فنر لوله بازکنی 20 متری خانگی نویان پارس

903,000 ریال

فنر لوله بازکنی 20 متری صنعتی (ضخامت 2.5 میل) نویان پارس

2,020,000 ریال

فنر لوله بازکنی 25 متری صنعتی (ضخامت 2.5 میل) نویان پارس

2,525,000 ریال

فنر لوله بازکنی 3 متری صنعتی (ضخامت 2.5 میل) نویان پارس

303,000 ریال

فنر لوله بازکنی 4 متری خانگی نویان پارس

208,000 ریال

فنر لوله بازکنی 4 متری صنعتی (ضخامت 2.5 میل) نویان پارس

404,000 ریال

فنر لوله بازکنی 5 متری خانگی نویان پارس

251,000 ریال

فنر لوله بازکنی 5 متری صنعتی (ضخامت 2.5 میل) نویان پارس

505,000 ریال

فنر لوله بازکنی 6 متری خانگی نویان پارس

295,000 ریال

فنر لوله بازکنی 6 متری صنعتی (ضخامت 2.5 میل) نویان پارس

606,000 ریال

فنر لوله بازکنی 7 متری خانگی نویان پارس

338,000 ریال

فنر لوله بازکنی 7 متری صنعتی (ضخامت 2.5 میل) نویان پارس

707,000 ریال

فنر لوله بازکنی 8 متری خانگی نویان پارس

375,000 ریال

فنر لوله بازکنی 8 متری صنعتی (ضخامت 2.5 میل) نویان پارس

808,000 ریال

فنر لوله بازکنی 9 متری خانگی نویان پارس

425,000 ریال

فنر لوله بازکنی 9 متری صنعتی (ضخامت 2.5 میل) نویان پارس

909,000 ریال
گروه صنعتی نویان پارس

لیست قیمت انواع پیچ | پیچ و رولپلاک


محصولPriceAction

پیچ فیکس بلند بسته 10 عددی

120,000 ریال

پیچ فیکس کوتاه بسته 10 عددی

110,000 ریال

پیچ کناف سایز 3.5 در 25 بسته 1000 عددی

1,784,000 ریال

پیچ MDF نویان پارس سایز 100*4.8 بسته 200 عددی

1,169,000 ریال

پیچ MDF نویان پارس سایز 70 بسته 500 عددی

1,505,000 ریال

پیچ MDF نویان پارس سایز 80 بسته 350 عددی

1,076,000 ریال

قلاب و رولپلاک 4 عددی نویان پارس

47,000 ریال

پیچ سرمته سر تخت 3.9در19 (2سانت) بسته 1000 عددی نویان پارس

1,353,000 ریال

واشر ضخیم (8 پشت 18) – 500 عددی

584,000 ریال

واشر ضخیم (10 پشت 21) – 400 عددی

720,000 ریال

واشر 26 بسته 250 عددی

707,000 ریال

واشر ضخیم (14 پشت 30) – 300 عددی

1,086,000 ریال

واشرنازک (5 پشت 14)- بسته 1000 عددی

492,000 ریال

واشرنازک (6 پشت 16)-بسته 1000 عددی

554,000 ریال

پیچ MDF نویان پارس سایز 16 بسته 1500 عددی

904,000 ریال

پیچ MDF سایز 16 بسته 50 عددی

47,000 ریال

پیچ MDF نویان پارس سایز 20 بسته 1000 عددی

824,000 ریال

پیچ MDF نویان پارس سایز 20 آبکاری بسته 1000 عددی

840,000 ریال

پیچ MDF سایز 20 بسته 30 عددی

47,000 ریال

پیچ MDF سایز 25 بسته 1000 عددی

947,000 ریال

پیچ MDF سایز 25 بسته 30 عددی

47,000 ریال

پیچ MDF سایز 28 بسته 1000 عددی

984,000 ریال

پیچ MDF سایز 30 بسته 1000 عددی

1,046,000 ریال

پیچ MDF سایز 30 بسته 25 عددی

47,000 ریال

پیچ MDF سایز 40 بسته 20 عددی

47,000 ریال

پیچ MDF نویان پارس سایز 40 بسته 500 عددی

726,000 ریال

پیچ MDF سایز 50 بسته 20 عددی

47,000 ریال

پیچ MDF نویان پارس سایز 50 بسته 400 عددی

674,000 ریال

پیچ MDF نویان پارس سایز 60 بسته 300 عددی

694,000 ریال

پیچ MDF نویان پارس سایز 70 بسته 250 عددی

ریال

پیچ بکسی 6 سانت – بسته 100 عددی

1,190,000 ریال

پیچ بکسی 6 سانت – بسته 30 عددی

362,000 ریال

مجموعه پک های هایپر مارکتی به همراه استند رایگان

ریال

رولپلاک سایز 3 بسته 80 عددی پدیده

28,000 ریال

رولپلاک سایز 4 بسته 80 عددی پدیده

43,000 ریال

رولپلاک سایز 5 بسته 80 عددی پدیده

49,000 ریال

رولپلاک سایز 6 بسته 40 عددی پدیده

43,000 ریال

رولپلاک سایز 7 بسته 40 عددی پدیده

49,000 ریال

پیچ سرمته واشردار 3.9 در19 بسته 1000 عددی نویان پارس

ریال

پیچ سرمته واشردار 19×4/2 بسته 1000 عددی نویان پارس

ریال

پیچ سرمته واشردار 13×4/2 بسته 1300 عددی نویان پارس

1,911,000 ریال

پیچ سرمته سرتخت 25×3/9 بسته 1000 عددی نویان پارس

ریال

پیچ سرمته سر تخت سایز 16 ×3/9 بسته 1500 عددی نویان پارس

ریال

پیچ چوب و رولپلاک سایز 4 بسته 15 عددی نویان پارس

47,000 ریال

پیچ چوب چهارسو و رولپلاک سایز 4 بسته 70 عددی نویان پارس

100,000 ریال

پیچ چوب و رولپلاک سایز 5 بسته 10 عددی نویان پارس

47,000 ریال

پیچ چوب دوسو و رولپلاک سایز 5 بسته 60 عددی نویان پارس

123,000 ریال

پیچ چوب دوسو و رولپلاک سایز 6 بسته 80 عددی نویان پارس

210,000 ریال

پیچ چوب و رولپلاک سایز 6 بسته 8 عددی نویان پارس

47,000 ریال

پیچ چوب سایز 4 در 14 (8 سانت) دو سو بسته 144 عددی نویان پارس

854,000 ریال

پیچ چوب سایز 1.4 در 7 دوسو (3سانت) بسته 144 عددی نویان پارس

137,000 ریال

پیچ چوب سایز 1.5 در 8 دوسو (4سانت) بسته 144 عددی نویان پارس

171,000 ریال

پیچ چوب 2 سو سایز 2.5 در 10(6 سانت) بسته 144 عددی نویان پارس

320,000 ریال

پیچ چوب 2 سو سایز 2.5 در 12 (6سانت) بسته 144 عددی نویان پارس

410,000 ریال

پیچ چوب 2 سو سایز 2 در 10 (5سانت) بسته 144 عددی نویان پارس

273,000 ریال

پیچ چوب 2 سو سایز 2 در 8 (5سانت) بسته 144 عددی نویان پارس

218,000 ریال

پیچ چوب 2 سو سایز 3 در 12 (7سانت) بسته 144 عددی نویان پارس

487,000 ریال

پیچ چوب چهارسو سایز 3 در 12(7سانت) بسته 144 عددی نویان پارس

529,000 ریال

پیچ چوب 4 سو سایز 1.5 در 8 (4سانت) بسته 144 عددی نویان پارس

188,000 ریال

پیچ چوب چهارسو سایز 2.5 در 10 (6سانت) بسته 144 عددی نویان پارس

354,000 ریال

پیچ چوب 4 سو سایز 2.5 در 12 (6سانت) بسته 144 عددی نویان پارس

448,000 ریال

پیچ چوب چهارسو سایز 2 در 10 (5 سانت) بسته 144 عددی نویان پارس

299,000 ریال

پیچ چوب چهارسو سایز 2 در 8(5سانت) بسته 144 عددی نویان پارس

256,000 ریال

پیچ چوب 4 سو 1.4 در 7 (3سانت) بسته 144 عددی نویان پارس

154,000 ریال
گروه صنعتی نویان پارس

لیست قیمت انواع میخ

گروه صنعتی نویان پارس

لیست قیمت انواع گونیا


محصولPriceAction

گونیا ام دی اف دو پیچ بزرگ ورق 1.5 نقره ای کیسه 1000 عددی

5,966,000 ریال

گونیا ام دی اف دو پیچ کوچک ورق 1.5 نقره ای کیسه 2000 عددی

5,166,000 ریال

پیچ MDF نویان پارس سایز 20 آبکاری بسته 1000 عددی

840,000 ریال

مجموعه پک های هایپر مارکتی به همراه استند رایگان

ریال

گونیا MDF چهار پیچ بسته 10 عددی

47,000 ریال

گونیا ام دی اف چهار پیچ کوچک بسته 200 عددی

652,000 ریال

گونیا ام دی اف دوپیچ بزرگ بسته 100 عددی

935,000 ریال

گونیا ام دی اف دوپیچ بزرگ بدون آبکاری بسته 70 عددی

418,000 ریال

گونیا ام دی اف دوپیچ کوچک بسته 100 عددی

289,000 ریال

گونیا MDF دو پیچ کوچک بسته 12 عددی

47,000 ریال

گونیا ام دی اف چهار پیچ کوچک کیسه 2000 عددی

6,027,000 ریال

گونیا ام دی اف دوپیچ کوچک بدون آبکاری بسته 200 عددی

517,000 ریال

گونیا ام دی اف دو پیچ کوچک کیسه 3000 عددی

7,159,000 ریال

گونیا ام دی اف چهار پیچ کوچک بسته 300 عددی

ریال

گونیا ام دی اف دوپیچ کوچک بسته 300 عددی

716,000 ریال

گونیا ام دی اف دوپیچ کوچک بسته 500 عددی

ریال
گروه صنعتی نویان پارس

لیست قیمت انواع زنجیر


محصولPriceAction

زنجیر فرمان سایز 10 نویان پارس

707,000 ریال

زنجیر فرمان سایز 5 نویان پارس

209,000 ریال

زنجیر کیلویی سایز 4 بسته 6 کیلویی

2,304,000 ریال

زنجیر کیلویی سایز10 بسته 10 کیلویی

4,050,000 ریال

زنجیر چرخ اسپرت سواری تا رینگ 15

ریال

زنجیر چرخ اسپرت شاسی تارینگ 17

ریال

زنجیر فرمان سایز 6 نویان پارس

271,000 ریال

زنجیر فرمان سایز 8 نویان پارس

407,000 ریال

زنجیر 10 متری سایز 3/5 جوشی دانه ریز آبکاری طلایی نویان پارس

861,000 ریال

زنجیر کیلویی سایز 5 بسته 6 کیلویی

2,304,000 ریال

زنجیر کیلویی سایز 6 بسته 10 کیلویی

3,840,000 ریال

زنجیر کیلویی سایز 7 بسته 10 کیلویی

3,840,000 ریال

زنجیر کیلویی سایز 8 بسته 10 کیلویی

3,840,000 ریال

زنجیر لوستر سایز 3 یک متری

61,000 ریال

زنجیر 10 متری سایز 3/5 جوشی دانه ریز آبکاری نقره ای نویان پارس

861,000 ریال
گروه صنعتی نویان پارس

لیست قیمت محصولات نویان پلاس (Noyan PLUS)

برخی محصولات نویان پارس

نویان پارس در شبکه های اجتماعی