انواع زنجیر

Shortcode

محصولPriceAction

زنجیر فرمان سایز 10 نویان پارس

650,000 ریال

زنجیر فرمان سایز 5 نویان پارس

263,000 ریال

زنجیر فرمان ضدبرش سایز 10 نویان پارس

1,029,000 ریال

زنجیر کیلویی سایز 4 بسته 6 کیلویی

2,304,000 ریال

زنجیر کیلویی سایز10 بسته 10 کیلویی

4,050,000 ریال

زنجیر 10 متری سایز 3 دانه ریز آبکاری طلایی نویان پارس

787,000 ریال

زنجیر 10 متری سایز 3 دانه ریز آبکاری نقره ای نویان پارس

787,000 ریال

زنجیر چرخ اسپرت سواری تا رینگ 15

ریال

زنجیر چرخ اسپرت شاسی تارینگ 17

ریال

زنجیر فرمان سایز 6 نویان پارس

325,000 ریال

زنجیر فرمان سایز 8 نویان پارس

425,000 ریال

زنجیر 10 متری سایز 3/5 جوشی دانه ریز آبکاری طلایی نویان پارس

861,000 ریال

زنجیر کیلویی سایز 5 بسته 6 کیلویی

2,304,000 ریال

زنجیر کیلویی سایز 6 بسته 10 کیلویی

3,900,000 ریال

زنجیر کیلویی سایز 7 بسته 10 کیلویی

3,900,000 ریال

زنجیر کیلویی سایز 8 بسته 10 کیلویی

3,900,000 ریال

زنجیر لوستر سایز 3 یک متری

77,000 ریال

زنجیر 10 متری سایز 3/5 جوشی دانه ریز آبکاری نقره ای نویان پارس

861,000 ریال